Kontakt
Główna
Zakres działalności
  • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych dot. organizacji i zarządzania, w tym nowych systemów zgodnych z wymaganiami norm międzynarodowych i europejskich;
  • Szkolenia personelu organizacji publicznych w zakresie wprowadzenia kontroli zarządczej;
  • Szkolenia personelu przedsiębiorstw w dziedzinie jakości, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, HACCP, zarządzania jakością w laboratoriach;
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania;
  • Prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach;
  • Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;

AS-QUAL prowadzi prace w zakresie:

  • szkoleń, projektowania i wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach samorzadu terytorialnego oraz administracji rządowej,
  • systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001:2008, systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001 oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001,
  • systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami norm serii ISO 17000, w tym ISO 17025 (laboratorium), ISO 17024 (jednostki certyfikujące personel)
  • z wymaganiami norm branżowych (np. HACCP, WSK, AQAP).