Kontakt
Główna
Doświadczenie

AS-QUAL jest małą firmą (tzw. mikroprzedsiębiorstwem), zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów, legitymujących się certyfikatami auditora PCBC, BSI, DQS, EOQ. Nasi specjaliści są czynnymi auditorami PCBC oraz PCA, uczestniczą w auditach wstępnych, certyfikujących i akredytujących oraz wewnętrznych, a także są wykładowcami na uczelniach wyższych.

Personel AS-QUAL posiada doświadczenie we współpracy z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, a także w organizacjach publicznych doprowadzając je w możliwie krótkim czasie do uzyskania certyfikatu.