Kontakt
Główna
Personel

Specjaliści AS-QUAL posiadają wykształcenie wyższe, większość specjalistów posiada wykształcenie wyższe techniczne różnych branż, w zespole specjalistów są również ekonomiści oraz osoby z wykształceniem uniwersyteckim (w tym biologia, ochrona środowiska).

Wiedza specjalistów AS-QUAL uzupełniana jest systematycznie na licznych kursach, seminariach, udział w komisjach i Komitetach (w tym np. w pracach Komitetów Technicznych PKN), udział w konferencjach i sympozjach.

Specjaliści AS-QUAL uzyskują i pogłębiają swoje umiejętności w wielu prowadzonych przez siebie pracach, w tym np. w pracach naukowo-badawczych, w wyniku wieloletniego doświadczenia zawodowego w różnych organizacjach.
Specjaliści AS-QUAL zdobyli doświadczenie:

  • w wyniku wieloletniej pracy zawodowej w przedsiębiorstwach różnych branż,
  • w pracach projektowo-wdrożeniowych i konsultingowych systemów zarządzania w różnych organizacjach,
  • w realizacji Programu Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki,
  • w pracach Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000,
  • w pracach eksperckich Komitetu Polskiej Nagrody Jakości podczas oceny wniosków aplikowanych do Polskiej Nagrody Jakości oraz podczas oceny na miejscu w organizacjach biorących udział w konkursie PNJ,
Wszystko to umożliwiło im zdobycie i umożliwia systematyczne pogłębianie szerokiej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie wprowadzania systemów zarządzania oraz ułatwia wykonywanie prac szkoleniowych, projektowych oraz konsultingowych na rzecz współpracujących firm.