Kontakt
Główna
Status firmy

Biuro Projektowo - Szkoleniowe AS-QUAL powstało w 1993r. i posiada obecnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Prażmów nr 1232/05 z dnia 2005-12-12 z późniejszymi zmianami. Poprzednie posiadane zaświadczenie zawierało informację dotyczącą prowadzenia działalności zarejestrowanej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 51751.