Kontakt
Główna
Zaangażowanie AS-QUAL

Udział AS-QUAL podczas realizacji umów dostosowywany jest każdorazowo do potrzeb Zamawiającego tak, aby zapewnić poprawność i efektywność prac zarówno z punktu widzenia Zamawiającego, jak również spełnienia wymagań właściwej normy, a także procedury certyfikacji jednostki certyfikującej.

Organizacja wykonania przedsięwzięcia polega na zasadach ścisłej dwustronnej współpracy między Wykonawcami AS-QUAL a zespołem projektowo – wdrożeniowym Zamawiającego. Zamawiający wyznacza Kierownika przedsięwzięcia, który jest odpowiedzialny za koordynację i weryfikację realizowanych prac, a także systematyczną intensyfikację zaangażowania pracowników firmy. AS-QUAL do bezpośredniej współpracy dobiera osoby z doświadczeniem kilkuletnim w zakresie wprowadzania systemów zarządzania jakością oraz posiadające znajomość realizowanych procesów.

Prace są wykonywane na podstawie Harmonogramu realizacji opracowywanego, przy współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, po zawarciu umowy lub podczas przeglądu wymagań klienta i załączanego do umowy.